torsdag, mai 05, 2005

Ting du ikke visste om Paaskeoeya

De aller fleste har hoert om de fascinerende mysteriene rundt moai-statuene (guiden nektet foroevrig aa totalt avise aliens-teorien til Von Däniken et al), men det er liten vits for meg aa gjenfortelle det her. Det kan dere bedre se paa Discovery Channel. Eller i Kon-Tiki museet i Oslo. Mer interessant i denne sammenheng er det jeg ikke visste om Paaskeoeya:

- Hester. Over 3000 stk, den absolutte majoriteten ville, som kretser rundt overalt paa oeya. Til dels med liten respekt for oeyens moai, som de skubber seg opp mot for aa kloe seg. Her og der kommer man over hestekadavre som har spist for mye av en giftg urt.

- Uavhengighet. Det finnes stadig flere ikke-voldelige separatister som vil loesrive seg fra Chile. Og eventuelt inngaa i en slags panpolynesisk foederasjon med Tahiti (som er langt paa vei mot uavhengighet fra Frankrike) og Hawaii. Kulturelt sett meget naert, om enn enormt langt borte geografisk. Men i forhold til Soer-Amerika er distansen stor paa begge omraader. Typisk nok kolliderer ideologi med oekonomiske realiteter. Naa er oeyboerne fritatt for skatt og Chile spanderer skole, helsevesen etc. Ved en eventuell uavhengighet maa selvsagt folket punge ut selv.

- Infrastruktur. Eventuelt fravaeret av den. Nesten alle bygninger har kun en etasje og man har heldigvis unngaatt aa gjoere oeya til en turistmaskin. Selv om saa godt som alle lever av turisme (og er relativt velstaaende sammenlignet med den jevne kontinental-Chilener) er infrastrukturen av svaert beskjeden. Det hjelper paa at loven hindrer andre enn oeyboere aa eie land. Paa den andre side er mangelen paa gjerder, skilt og annet slik at kveg gresser og gradvis oedelegger de gamle steininskripsjonene. En respektloes japaner tagget visstnok navnet sitt paa en moai, og ble boetelagt.

- Marihuana. Inntil nylig fantes det svaere plantasjer der oeyboerne produserte til eget bruk og for salg til turister. Men, etterhvert tok Chile affaere og naa finnes kun sporadiske hageflekker til eget bruk.

- The Maori connection. Maorier fra New Zealand kan visstnok kommunisere 100% paa Rapa-Nui med de lokale, spraaket er saa likt tross avstanden paa tusenvis av kilometer. Nylig kom det en delegasjon med maori stamme-eldre for aa hedre Paaskeoeya som man mener var maalet for et historisk exodus av maori, som senere vendte tilbake til New Zealand for aa gjenbefolke oeyene.

Ingen kommentarer: