torsdag, mars 31, 2005

Dropkick


Dropkick
Originally uploaded by TrUlster.
Historisk rekunstruksjon i Corral. Chilenske frihetsforkjempere benytter moderne "kampteknikker"

Ingen kommentarer: