onsdag, mars 02, 2005

Vamos Argentina

Leser i Clarin at President Kirchner i foelge han selv har landet "verdenshistoriens beste deal" med IMF. I hovedtrekk maa kreditorene taale at Argentina kun betaler deler av den enorme utlandsgjelden. Oekonomien er altsaa paa vei fremover. Sammenlignet med i fjor er prisene ca 10% dyrere, noe mer for enkelte varer som kjoett. Kjoettindeksen er omtrent like viktig for argentinere som oljeprisen for Norge. Ramaskrik blant argentinerne naar prisen steg 5% paa tre dager grunnet vaer og mye eksport. Go before it´s too late? Men, selvsagt ekstremt billig ennaa for utlendinger. Et illustrende eksempel er prisen paa en halvliter vann, ca 2 kr i Argentina men dobbel pris i Chile. Egentlig litt merkelig at to naboland kan ha et saa divergerende prisnivaa. Noe av forklaringen er kanskje det at den argentinske pesoen er naert knyttet opp til dollaren (trenger forutsigbarhet i valutaen grunnet krisen og IMF), i motsetning til de boomende Mercosur-partnerne Chile og Brasil. Og som man vet har dollarens utvikling de siste aarene antatt en kurve parallell til USAs fallende internasjonale prestisje.

Ingen kommentarer: