torsdag, april 21, 2005

Soeppel

I skumringen dukker de opp, paa annet hvert gatehjoerne. Los cartoneros. Soeppelmennene. Men ikke soeppelmenn i tradisjonell forstand, som i de offentlig ansatte. Nei, etter den oekonomiske krisen i 2001/2 har det dukket opp en heller privatisert variant. Folk som i mangel paa annet arbeid har dedikert seg til aa rote gjennom soeppelet for aa se om de kan finne noe aa selge. For den jevne porteño er forstaaelse blandet med irritasjon, for noen av soeppelmennene spretter opp soeppelposene og lar det flyte utover gaten. Med andre ord mer jobb for de offentlig ansatte. Finnes visstnok ca 10000 som lever av denne typen resirkulering i Buenos Aires, en stadig paaminnelse om at samfunnet ikke er som det var.

Ingen kommentarer: